Smyk, Grzegorz. 2019. “Police Science As a Source of Modern Administrative Sciences”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie 12 (2):327–336. https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-25.