Kruk, E. (2022) “Criminal-Law Protection Due to Religion (Article 194 of the Penal Code)”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 15(1), pp. 129–142. doi: 10.32084/tkp.4460.