Bogacki, S. and Wołowiec, T. (2022) “The Development and Types of the Income Tax Construction”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 14(2), pp. 39–52. doi: 10.32084/tekapr.2021.14.2-4.