Bogucki, O. (2022) “Unconstitutional Constitutional Amendments and the Stratification of Powers”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 14(2), pp. 53–62. doi: 10.32084/tekapr.2021.14.2-5.