Chodak, P., Krassowski, K. i Wierzchowski, T. (2022) „Hybrid Threats – Means of Destabilization of Law and Order in Modern Democratics Societes. Idea and Methodology of Proposed Research”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 14(2), s. 91–100. doi: 10.32084/tekapr.2021.14.2-8.