Jędrzejewska, E. (2022) “Service of Court Documents in Civil Proceedings to Attorneys During the Covid Pandemic – Analysis of Selected Issues”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 14(2), pp. 157–169. doi: 10.32084/tekapr.2021.14.2-13.