Kozieł, G. (2022) “New Possibilities of Operation for Entities Other than Commercial Partnerships/Companies Provided for in the So-Called Anti-Crisis Shield”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 14(2), pp. 249–271. doi: 10.32084/tekapr.2021.14.2-18.