Lewandowski, P. (2022) “Financial Support of Accused Clerics of Sexual Abuses of Minors. An Outline”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 14(2), pp. 317–325. doi: 10.32084/tekapr.2021.14.2-22.