Nowikowski, I. (2022) “Proceedings in Relation to Absent Persons under the Fiscal Penal Code (Selected Issues)”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 14(2), pp. 403–419. doi: 10.32084/tekapr.2021.14.2-29.