Rozkrut, T. (2022) “Genesis and Meaning of the Title of ‘Doctor of the Church’ for the Development of the Catholic Faith”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 14(2), pp. 435–447. doi: 10.32084/tekapr.2021.14.2-31.