Polkowska, M. and Chimicz, A. (2022) “The Space Objects Re-Entry – Status and Challenges of International Regulatory Framework”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 14(1), pp. 315–327. doi: 10.32084/tekapr.2021.14.1-26.