Zych, R. (2022) “On the Issue of Compensatory Liability of Circuit Electoral Commission Members Acting as Public Officials”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 14(1), pp. 545–559. doi: 10.32084/tekapr.2021.14.1-44.