Niczyporuk, J. (2023) “The Prerogative of the President of the Republic of Poland to Appoint Judges”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 16(1), pp. 221–229. doi: 10.32084/tkp.4966.