Lewandowski, P. (2023) “Implementation of the Clergy’s Right to Rest According to the Polish Post-Code Synodal Legislation”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 16(1), pp. 191–205. doi: 10.32084/tkp.5292.