Wiącek-Burmańczuk, A. (2023) “Effects of the Reorganisation of Cultural Institutions for the Area of Employment Relationships”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 16(1), pp. 325–339. doi: 10.32084/tkp.5305.