Lewandowski, P. (2020) “Prohibition of Business or Trade by the Clergy According to the 1983 Code of Canon Law. An Outline”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 13(2), pp. 393–403. doi: 10.32084/tekapr.2020.13.2-30.