Guz, T. (2019) “The Christian Concept of Europe According to Saint John Paul II”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 12(2), pp. 97–108. doi: 10.32084/tekapr.2019.12.2-7.