Maciejewski, R. and Sak, J. (2019) “Protection of Christian Values in the Child’s Care”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 12(2), pp. 193–200. doi: 10.32084/tekapr.2019.12.2-14.