Smyk, G. (2019) “Police Science as a Source of Modern Administrative Sciences”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 12(2), pp. 327–336. doi: 10.32084/tekapr.2019.12.2-25.