Potrzeszcz, J. (2018) “The Concept and Meaning of Legal Security in Criminal Law”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 11(1), pp. 301–319. doi: 10.32084/tekapr.2018.11.1-19.