Zakrzewski, P. (2017) “Entrance of Heirs of the Deceased Partner into a Civil-Law Partnership”, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 10, pp. 299–310. doi: 10.32084/tkp.6190.