Bogacki, Sylwester, and Tomasz Wołowiec. “The Development and Types of the Income Tax Construction”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, vol. 14, no. 2, July 2022, pp. 39-52, doi:10.32084/tekapr.2021.14.2-4.