Rozkrut, Tomasz. “Genesis and Meaning of the Title of ‘Doctor of the Church’ for the Development of the Catholic Faith”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, vol. 14, no. 2, July 2022, pp. 435–447, doi:10.32084/tekapr.2021.14.2-31.