Smyk, Grzegorz. “Police Science As a Source of Modern Administrative Sciences”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, vol. 12, no. 2, Dec. 2019, pp. 327–336, doi:10.32084/tekapr.2019.12.2-25.