Bogacki, Sylwester, and Tomasz Wołowiec. “The Development and Types of the Income Tax Construction”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 14, no. 2 (July 19, 2022): 39–52. Accessed December 4, 2023. https://ojs.academicon.pl/tkppan/article/view/4511.