Chodak, Paweł, Krzysztof Krassowski, i Tomasz Wierzchowski. „Hybrid Threats – Means of Destabilization of Law and Order in Modern Democratics Societes. Idea and Methodology of Proposed Research”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 14, no. 2 (lipiec 19, 2022): 91–100. Udostępniono lipiec 25, 2024. https://ojs.academicon.pl/tkppan/article/view/4515.