Niczyporuk, Janusz. “The Prerogative of the President of the Republic of Poland to Appoint Judges”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 16, no. 1 (June 30, 2023): 221–229. Accessed December 4, 2023. https://ojs.academicon.pl/tkppan/article/view/4966.