Smyk, Grzegorz. “Police Science As a Source of Modern Administrative Sciences”. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 12, no. 2 (December 31, 2019): 327–336. Accessed February 26, 2024. https://ojs.academicon.pl/tkppan/article/view/6040.