Wróć do szczegółów artykułu Ks. Piotr Nitecki, Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego 19171946, Soli Deo, Wrocław 2006, ss. 320.
Pobierz Pobierz PDF