[1]
Kogut, M. 2019. Początki kościelnej kariery wrocławskiego biskupa Tomasza I do czasu objęcia biskupstwa (1232 r.). Wrocławski Przegląd Teologiczny. 27, 2 (grudz. 2019), 149–165. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.149-165.