[1]
Zydek, S. 2019. Komunikacja w obliczu śmierci, czyli znaczenie kazań pogrzebowych w epoce staropolskiej – reformackie kazania funeralne. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 27, 2 (grudz. 2019), 167–183. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.167-183.