[1]
Biernaczyk, M. 2019. Plutarch z Cheronei – koncepcja zasad. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 27, 2 (grudz. 2019), 225–245. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.225-245.