[1]
Zatwardnicki, S. 2019. Recenzja: J.C. Lennox, Czy nauka pogrzebała Boga? Zderzenie światopoglądów, tłum. A. Gomola, G. Gomola, Poznań 2018, ss. 448. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 27, 2 (grudz. 2019), 273–283. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.273-283.