[1]
Skwierczyński, M. 2019. Nabycie przez instytucję kościelną zagranicznej licencji na wydanie w Polsce utworu piśmienniczego. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 27, 2 (grudz. 2019), 185–199. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.185-199.