[1]
Berkman, J.A. 2019. Fenomenologia a filozofia chrześcijańska. Trzy przemiany Edith Stein. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 27, 2 (grudz. 2019), 201–224. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.201-224.