[1]
Rosik, M. 2020. Kiedy zakończyła się Ostatnia Wieczerza? Polemizując z tezą S. Hahna. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 28, 2 (grudz. 2020), 9–29. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.9-29.