[1]
Rambiert-Kwaśniewska, A. 2020. Problematyka przekładu toponimów w Septuagincie na przykładzie „wełny z Miletu” (Ez 27,18). Wrocławski Przegląd Teologiczny. 28, 2 (grudz. 2020), 31–48. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.31-48.