[1]
Słupek, R. 2021. Argument kaloniczny w teologii fundamentalnej. Uwagi na marginesie dokumentu Papieskiej Rady ds. Kultury „Via pulchritudinis” – uprzywilejowana droga ewangelizacji i dialogu. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 29, 1 (cze. 2021), 301–321. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.301-321.