[1]
Rowland, T. 2019. Refleksje Romano Guardiniego o byciu "zagubionym w chaosie". Wrocławski Przegląd Teologiczny. 27, 2 (grudz. 2019), 113–119. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.113-119.