[1]
Rosik, M. 2019. Marina Paszuk, Białoruskie przekłady Pisma Świętego w latach 1926–2013. Studium historyczno-porównawcze, Mińsk: „Pro Christo”, 2017, ss. 412. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 25, 1 (lis. 2019), 210–212. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.1.210-212.