[1]
Ostański, P. 2019. Języki używane przez Jezusa na tle sytuacji językowej w rzymskiej Palestynie. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 23, 2 (lis. 2019), 45–74. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.45-74.