[1]
Jarosiewicz, A. 2019. Walter Kardynał Kasper i jego eklezjologiczny prymat miłosierdzia. Miłosierdzie w wolności, odpowiedzialności i sprawiedliwości. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 23, 2 (grudz. 2019), 127–148. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.127-148.