[1]
Jerzak, N. 2019. Rola Jana Muskaty, archidiakona łęczyckiego, w wielkim sporze biskupa Tomasza II z Henrykiem IV Probusem. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 23, 2 (grudz. 2019), 203–216. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.203-216.