[1]
Rambiert-Kwaśniewska, A. 2019. Zeev Weiss, Public Spectacles in Roman and Late Antique Palestine, Cambridge– London 2014, ss. 361. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 23, 2 (grudz. 2019), 332–335. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.332-335.