[1]
Stasiak, S. 2019. Janusz Wilk, Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2015. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 23, 2 (grudz. 2019), 336–338. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.336-338.