[1]
Dziuba, A.F. 2019. Recenzja: Ks. Czesław Parzyszek SAC, Znaczenie nowej ewangelizacji dla odnowy współczesnego świata, Apostolicum, Ząbki 2012, ss. 381. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 27, 2 (grudz. 2019), 259–264. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.259-264.