[1]
Jerzak, N. 2020. Starania wrocławskiego Kościoła o uzyskanie swobody gospodarczej i sądowej na swych dobrach w I poł. XIII wieku – umowa z 1249 r. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 21, 2 (sty. 2020), 213–230. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.213-230.