[1]
Kubiś, A. 2020. Papież Jan XXIII a II Sobór Watykański. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 21, 2 (sty. 2020), 231–240. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.231-240.