[1]
Tupikowski, J. 2020. Sławomir Zatwardnicki, Ateizm urojony. Chrześcijańska odpowiedź na negację Boga, Kraków 2013. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 21, 2 (sty. 2020), 307–310. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.307-310.