[1]
Rusecki, M. 2020. Uzasadnianie wiarygodności chrześcijaństwa. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 21, 1 (luty 2020), 33–42. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.33-42.